Hoe een zorgtraject opstarten?

Een zorgtraject is een manier om de aanpak, behandeling en opvolging van een patiënt met een chronische aandoening goed te organiseren. Het berust op de samenwerking tussen minstens drie partijen, nl. de huisarts, de patiënt en de specialist.
Het zorgtraject wordt opgestart als deze drie partijen een zorgtrajectcontract ondertekenen tijdens een consultatie. Hiervoor kan zowel de huisarts, als de specialist (diabetoloog, endocrinoloog of internist werkzaam in een diabetesconventiecentrum) initiatief nemen.
De huisarts stuurt vervolgens een kopie van het contract op naar de adviserend geneesheer van de mutualiteit. Het origineel wordt door de huisarts bewaard in het medisch dossier van de patiënt.