Het rijbewijs!

Hoe zit het nu met het rijbewijs?
Om een rijbewijs te bekomen moet men op erewoord verklaren vrij te zijn van aandoeningen die een invloed kunnen hebben op de 'algemene lichamelijke en geestelijke rijgeschiktheid'.
Een persoon die diabetes heeft mag deze verklaring niet ondertekenen, maar moet het advies van een arts vragen, die dan in eer en geweten nagaat of deze persoon al dan niet geschikt is om een motorvoertuig te besturen. Dit advies of goedkeuring is ook nodig voor wie al een rijbewijs heeft en pas nadien diabetes krijgt.
Sinds het voorjaar 2013 zijn in heel België de elektronische rijbewijzen ingevoerd. Dit rijbewijs is een bankkaartmodel. Sinds mei 2013 zijn er ook enkele nieuwe rijbewijscategorieën.


Groep 1:
Voor het bekomen van een rijbewijs in de categorie AM, A1, A2, A, B, B+E en G zijn er voor een goed geregeld persoon met diabetes meestal geen problemen. Het 'rijgeschiktheidsattest voor groep 1' kan afgeleverd worden door de huisarts of specialist. Bestaat de behandeling uit leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie dan kan dit afgeleverd worden door een huisarts of andere arts. Van zodra de behandeling gebeurt door middel van minstens 3 insuline inspuitingen of door middel van een insulinepomp dan moet het rijgeschiktheidsattest afgeleverd worden door een endocrinoloog. Personen met een verhoogd risico op/of herhaalde ernstige hypoglycemieën dienen zich ook te wenden tot de endocrinoloog.
Jongeren die voor het eerst een rijbewijs aanvragen hebben ook een dergelijk rijgeschiktheidsattest voor groep 1 van de behandelend arts nodig. Nadien kunnen ze deelnemen aan de theoretische en praktische opleiding en aan het examen.

Groep 2:
Onder welomschreven voorwaarden kunnen personen met diabetes ook een rijbewijs behalen voor vrachtwagen, autocar of taxi. Hierbij wordt rekening gehouden met bepaalde complicaties, met de stabiliteit van de diabetes, met de (zelf)kennis over de aandoening en met het stipt opvolgen van de behandeling.
Voor het rijbewijs C, D en ander professioneel vervoer wordt het rijgeschiktheidsattest voor groep 2 afgeleverd door een keurend arts (vb. Medisch Centrum van de Administratieve Gezondheidsdienst) na advies van een oogarts. In geval van diabetes heeft men ook een 'rijgeschiktheidsadvies voor groep 2' van een endocrino-diabetoloog nodig indien men behandeld wordt met bloedsuikerverlagende medicatie die een hypoglycemie kan veroorzaken. Indien de behandeling bestaat uit leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie die geen hypoglycemie kan veroorzaken kan dit rijgeschiktheidsadvies ook afgeleverd worden door een (huis)arts.