Rol Van de huisarts!

Alle consultaties bij de huisarts worden volledig terugbetaald (RIZIV honorarium). Dit geldt ook bij de huisarts die met hem/haar samenwerkt in een groepspraktijk of Impulseo-verband.
Voor huisbezoeken betaalt de patiënt remgeld.

Een belangrijk aandachtspunt voor CNI is vroeg detectie. Indien een patiënt in aanmerking kome voor een ZT wordt dit best zo vroeg mogelijk opgestart. Verminderde nierfunctie wordt best ook zo vroeg mogelijk behandeld. Sommige Labo's zullen ook een melding maken op de protocollen indienen een patiënt in aanmerking komt voor een ZT.

Volgende richtlijnen worden gegeven betreffende de frequentie van een labo-onderzoek:
- Proteïnurie >1g/24h: 1 maal per jaar
- Stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1.73m�): 2 maal per 6 maanden
- Stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1.73m�): 1 maal per 3 maanden
- Stadium 5 (GFR <15 ml/min/1.73m�):1 maal per 6 weken

Frequenter indien:
- De cardiovasculaire risicofactoren niet onder controle zijn
- Belangrijke proteïnurie
- Jonger dan 55 jaar
- Progressieve nierfunctieachteruitgang