Zelfzorgmateriaal!

In het kader van het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie wordt een terugbetaling van 60 euro voorzien voor een gevalideerde bloeddrukmeter. Het zelfzorgmateriaal wordt bekomen via een voorschrift van de huisarts waarop vermeldt staat "zorgtraject chronische nierinsufficiëntie".
De lijst van de bloeddrukmeters kan geraadpleegd worden via deze link