Registratie in zorgenplan

Indien een patiënt een zorgtraject diabetes type 2 heeft, verbindt de huisarts zich ertoe een aantal parameters in het GMD te bewaren, die geanonimiseerd kunnen opgevraagd worden door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid:

- geslacht
- leeftijd
- gewicht en lengte (BMI)
- bloeddruk
- HbA1c
- LDL-cholesterol