Veranderingen 2018!

Veranderingen zorgtraject diabetes 1 mei 2018

Vanaf 1 mei 2018 wijzigt de regelgeving Zorgtraject Type 2 Diabetes op het vlak van de diabeteseducatie, de terugbetaling van zelfzorgmateriaal en de forfaitaire honoraria voor specialisten. Hieronder vinden jullie de belangrijkste wijzigingen.

Diabeteseducatie: wat verandert er?
Afschaffing van:
de 3 verschillende modules opstart-, opvolg- en extra educatie
de verplichting educatie, te volgen in kritische situaties

Reeks van 5 verstrekkingen per jaar en eenmalig 5 bijkomende verstrekkingen
elke patient heeft recht op een reeks van 5 verstrekkingen diabeteseducatie per kalenderjaar
minstens een van deze 5 verstrekkingen moet thuis bij de patient gebeuren
elke patient heeft eenmaal recht op 5 bijkomende verstrekkingen, op voorwaarde dat ten minste 1 van de 1ste reeks van 5 verstrekkingen aan huis werd gegeven
deze 5 bijkomende verstrekkingen zijn mogelijk gedurende het kalenderjaar van de 1e reeks educatieverstrekkingen of het kalenderjaar dat daarop volgt
dit geldt voor elke patient ongeacht of hij in het verleden al dan niet educatie gekregen heeft via de diabetesovereenkomst of educatie tot zelfzorg via referentieverpleegkundigen

Educatie thuis, in de praktijkruimte of in groep
de educatie mag gebeuren bij de patient thuis, in de prakrijkruimte of in groep.
een groepszitting duurt minimum 2 uur voor maximum 10 deelnemers.
er zijn 3 nieuwe nomenclatuurcodes (educatie in de praktijkkamer, thuis of in groep).

Overgangsmaatregelen
In 2018 kan de huisarts nog educatieverstrekkingen voorschrijven volgens de oude regelgeving (opstart-, opvolg en extra educatie). Zorgverleners kunnen deze educatieverstrekkingen volgens de oude regelgeving geven tot ten laatste 31.12.2018.

Wat verandert aan de terugbetaling van het zelfzorgmateriaal diabetes?
Vanaf 1 mei 2018 hebben de patiënten met een zorgtraject type 2 diabetes recht op terugbetaald zelfzorgmateriaal, maar enkel op voorwaarde dat zij een behandeling met insuline of een incretinemimeticum starten of hebben.