LMN

Over LMN Vlaamse Ardennen

Het LMN Vlaamse Ardennen

Verankering:
Het LMN is multidisciplinair aangestuurd maar heeft een sterke affiniteit met de huisartsenkringen en de huisarts individueel.

Opdrachten:
De hoofdopdracht van het LMN is het ondersteunen van de huisartsen en andere disciplines bij de implementatie van de zorgtrajecten. Dit doen ze door individuele ondersteuning en door volgende punten te realiseren.
- Inzamelen, updaten en verspreiden van informatie aan zorgverleners en
patiënten met een ZT (sociale kaart, nieuwsbrieven, infosessies, enz.)
- Opzetten van een netwerk om:‘good practices’ en ervaringen tussen zorgverleners uit te wisselen
- Communicatienetwerken op te zetten
- Probleemsituaties te detecteren en aan te pakken
- Zelfevaluatie mogelijk te maken

Tot 2012 waren dit de opdrachten voor het LMN
ER IS MEER!
Wat kunnen LMN nog betekenen?
Sinds 2012 kunnen de LMNen zich ook op andere vlakken inzetten dan enkel voor de zorgtrajecten. Dit doen ze steeds op vraag van het werkveld en naar behoefte van wat er nodig is. Steeds met een dynamische netwerkgedachte als uitgangspunt.

Een greep uit wat nog kan:

- Chronische zorg
- Netwerken
- Zorgpaden
- GGZ en artikel 107
- Overleg met tweede en derde lijn
- Medisch- farmaceutisch overleg
- Infosessies
- ICT ondersteuning
- EMD
- Chronic Care Model
- Projecten (obesitas, suïcide, COPD, enz.)
- Eerstelijnshuizen
- Zorgregio’s
- Enz.
Kortom alles wat te maken heeft met multidisciplinaire samenwerking.
Heeft u nog andere ideeën, projecten waar aandacht aan mag besteed worden of nood aan ondersteuning neem dan contact op met de zorgtrajectpromotor.