Beveiligde digitale communicatie!

Alle zorgverstrekkers met een RIZIV nummer kunnen een EHealthBox aanmaken op de portaalsite van het eHealth. link
Deze eHealthBox stelt de zorgverstrekker in staat om een bericht te kunnen ontvangen. Voor sommigen is deze verbonden aan de specifieke software van de zorgverstrekker (bv. EMD van de huisarts) en zal deze software de eHealthBox uitlezen. Voor anderen is het nodig om de berichten regelmatig uit te lezen.

dit stelt u echter nog niet in staat om gericht een bericht te versturen. Om deze reden hebben we er voor gekozen om de partners van het LMN in het kader van de zorgtrajecten een licentie aan te bieden van Mediris Multi. Deze software stelt de paramedici en verpleegkundigen in staat om berichten te versturen naar de huisartsen op een beveiligde manier.

meer info via de ZTP ovo@medici.be