Medisch farmaceutisch overleg M.F.O.

MFO iets voor u?
Medisch- Farmaceutisch overleg

Overleg en taakafspraken tussen zorgverleners worden steeds belangrijker, ook het medisch-farmaceutisch overleg. Huisartsen en apothekers uit dezelfde wijk hebben immers een gezamenlijk doel: de optimale zorg voor hun patiënt. Om dit mogelijk te maken wil het LMN en O.V.O. de huisartsen en apothekers ondersteunen om dit in hun regio te organiseren.

Volgens de bepalingen van het KB moet er één huisarts en één apotheker uit de regio zich aanmelden om dossier ontvankelijk te maken.

Agenda:
communicatie en bereikbaarheid: Hoe kunnen huisartsen en apothekers beter met elkaar communiceren.
Het voorschrift: Wat moet er op een voorschrift staan, wat moet er niet opstaan.

Het is vooral de bedoeling om van elkaar te leren en een aantal spanningen, die er nu mogelijks zijn, open te bediscussiëren. Dit in een ontspannend kader, daarom voorzien we een lichte maaltijd en een drankje om de vergadering te begeleiden.

Aanbod: - Zoeken van een geschikte locatie
- Financiële ondersteuning en subsidie aanvraag
- Leveren van de inhoud (aanpasbaar per regio)
- Apothekersvereniging zorgt voor de sprekers

Wanneer: Op een moment dat voor de regio geschikt is
Accreditering: Aangevraagd in rubriek 6 voor de artsen en ook voor de apr.

Wie dit initiatief in zijn/haar wachtgebied, regio wil verwezenlijkt zien neemt best contact op met Dimitri Gaethofs voor meer informatie. Indien er voldoende interesse is organiseren we dit graag in uw regio.