Wat is het Netwerk Levenseinde?

Het Netwerk heeft tot missie de maatschappij te ondersteunen in de zorg om het levenseinde. Eens het levenseinde in zicht komt, willen we de (palliatieve) patiënt en zijn omgeving verzekeren van kwalitatief hoogstaande zorg. Zo kan de patiënt sterven waar hij dat wil en op de manier die hij verkiest, binnen het kader dat de wet daartoe voorziet.
De dienstverlening is drieledig.

Palliatieve thuiszorgteam
Onder leiding van de huisarts begeleidt het palliatieve thuiszorgteam ongeneeslijk zieke patiënten, hun naasten en zorgverstrekkers, in de laatste levensmaanden.
Het team biedt zorg op maat van hun noden: advies bij pijn- en symptoomcontrole, een luisterend oor, emotionele ondersteuning, het inschakelen van een vrijwilliger, …
Het team wordt hierin ondersteund door de expertise van de equipe arts.
Vaak hebben patiënten ook vragen rond beslissingen bij het levenseinde. Tijdig overleg hierover creëert dan de rust en sereniteit die nodig is om kwaliteitsvol te leven tot het einde. Het team kan een rol opnemen in het helpen uitklaren van die vragen. Dan is het belangrijk om tijdig betrokken te worden.
Op vraag van de arts geeft het palliatieve thuiszorgteam ook ondersteuning in situaties van niet-palliatieve patiënten met een levenseindevraag.

Infopunt Levenseinde
Het infopunt informeert burgers rond de mogelijke beslissingen bij het levenseinde. We luisteren naar hun verhalen en bezorgdheden en bekijken samen wat voor hen de mogelijke antwoorden zijn.
Het infopunt ondersteunt ook artsen en hulpverleners. Enerzijds kunnen zij mensen doorverwijzen voor informatie. Anderzijds verwijst het infopunt door naar de arts, onder meer voor het uitklaren van levenseindevragen en het documenteren van medische beslissingen.
Het infopunt werkt met vaste inloopmomenten, overleg op afspraak en gaat aan huis bij mensen die zich niet kunnen verplaatsen.

Netwerk zorgpartners
De netwerking is gericht op het samen uitwerken en uitdragen van een zorgcultuur rond het levenseinde.
Het netwerk biedt naargelang de nood:
- vorming op maat of in open aanbod,
- advies en begeleiding, zowel op individueel als op team- of instellingsniveau,
- onderlinge uitwisseling en samenwerking,
- tools en informatie ter ondersteuning van het beleidswerk in voorzieningen.
Voor elke specifieke vraag zoeken we samen een passend antwoord.

Het Netwerk Levenseinde is actief in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen: Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, St-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm.

Wenst u meer informatie over een aspect van onze dienstverlening, neem dan contact op met ons of consulteer onze website www.netwerklevenseinde.be.
Netwerk Levenseinde VZW
Sint-Walburgastraat 9
9700 Oudenaarde
Tel: 055 20 74 00
Mail: info@netwerklevenseinde.be