Zorgpad Suicidepogers Vlaamse Ardennen

Een zorgpad heeft de bedoeling om een betere outcome voor patiënten te genereren. Binnen dit project hebben we het doel voor ogen om patiënten die een suïcide poging ondernomen hebben beter op te vangen en de zorg voor deze patiënten optimaal te installeren.

De doelgroep die we kiezen zijn de patiënten die een poging hebben ondernomen. Uit literatuur blijkt dat net deze groep zeer kwetsbaar is. een patiënt die een poging heeft ondernomen heet 150 keer meer kans op recidive.

Binnen dit project zijn de doelstellingen:
- opmaken van een duidelijke flowchart
- taakafspraken maken tussen de verschillende
- duidelijke dossiervorming te creëren
- communicatie kanalen te openen om transparant te kunnen communiceren
- risicoanalyse tools van suïcide patiënten uit te werken
- expertise te bevorderen

Ondertussen is het zorgpad voor suïcidepogers Vlaamse Ardennen van start gegaan.
Binnen de werkgroep werkten we aan een gedragen reeks afspraken, een time-task matrix. Verder zorgden we ook voor een handleiding en een verwijskaart om patiënten adequaat door te verwijzen en of te behandelen.
Al deze zaken en documenten kan u hier downloaden.

Voor meer uitleg kan u steeds terecht op
tel: 0494/37 92 95
e-mail: ovo@medici.be