Digitale communicatie in de GGZ!

In samenwerking met de partners van de deelSEL Vlaamse Ardennen start er een project digitale communicatie rond patiënten met psychiatrische problematiek. Het is voor elke patiënt natuurlijk belangrijk dat er voldoende duidelijke en relevante informatie wordt uitgewisseld tussen zorgverstrekkers. De beste manier om dit te doen is via digitale en beveiligde weg. Daarom zal er, in samenwerking met alle partners, onderzocht worden hoe een "gedeeld dossier" er moet uitzien en hoe er best met elkaar gecommuniceerd wordt.
Tevens zal er binnen dit project ook nagedacht worden hoe het zit met deontologie en (gedeeld)beroepsgeheim in dit kader.

Uiteindelijk doel is dat er via een softwareprogramma informatie met elkaar wordt uitgewisseld en er een duidelijk overzicht beschikbaar wordt gemaakt van het aanbod binnen de GGZ in de regio Vlaamse Ardennen.