Eerstelijns psychologische functie in Oudenaarde

Bij het concept ELPF is het voornamelijk de bedoeling om zo dicht mogelijk naast en ondersteunend voor de huisartsen te werken. Huisartsen kunnen, voor hun patiënten met behoefte aan geestelijke gezondheidszorg, snel en kortstondig (max 5 sessies) doorverwijzen naar deze psycholoog.

De ELPF zal op een aantal opdrachten focussen:
- detectie van psychische problemen
- vroege interventie en dispatching naar de reguliere Geestelijke Gezondheids Zorg (indien nodig)
- Kortdurende begeleiding van psychische problemen

De eerstelijnspsychologische functie werkt taboe/drempel-verlagend en wordt georganiseerd in een duidelijk samenwerkingsverband met, en in nabijheid van de huisartsen

Zo gauw er meer informatie is laten we u dit zeker weten.

LET OP! Voorlopig zal dit niet in Oudenaarde opgestart worden wegens gebrek aan een neutrale en geschikte locatie. Dit zal in Zottegem in de wachtpost van start gaan.

Indien gewenst kan u steeds doorverwijzen naar het CGG of een privé psycholoog of psychotherapeut (bekijk het aanbod op onze zorgzoeker).