EersteLijns Psychologische zorgverlening (ELP)

Doelstellingen:
- De toegankelijkheid en het aanbod geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen versterken;
- De doelgroep in staat stellen om sneller naar een professional te stappen;
- De evolutie van probleem tot stoornis vermijden;
- De preventie en vroeginterventie verbeteren.

Doelgroep
De terugbetaling zal gelden voor:
- Volwassenen van 18 tot en met 64 jaar;
- met een matig ernstig psychisch probleem op het vlak van angst, depressie of alcoholgebruik;
- die naar deze zorg zijn doorverwezen op basis van een gedateerd verwijsvoorschrift ondertekend door de huisarts of psychiater;
- en in orde zijn met het ziekenfonds.

Stappen voor de huisarts
1) Nagaan of de patiënt overeenstemt met de doelgroep;
2) Op MyCareNet de verzekerbaarheid van de patiënt verifiëren;
3) De patiënt een gedateerd verwijsvoorschrift overhandigen (model bezorgd door het RIZIV)
4) De patiënt de lijst bezorgen van eerstelijnspsychologen en -orthopedagogen van het netwerk waar de patiënt woont (beschikbaar op de website van het lokale netwerk en op www.psy107.be);
5) Samenwerken met de eerstelijnspsycholoog en -orthopedagoog en communiceren over de evolutie van de patiënt

Terugbetaling?
Per kalenderjaar komt de patiënt in aanmerking voor een reeks van vier sessies (die eventueel 1x kan worden verlengd) op basis van een verwijsvoorschrift. Het maximum aantal sessies bedraagt 8 sessies per kalenderjaar. Kostprijs van de sessie voor de patiënt: 11 € of 4 € indien hij recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming

Meer uitleg:
zie download rechts vanboven aan deze pagina

Lijst met psychologen:
overzicht en meer info zie download rechts vanboven aan deze pagina

Callewaert Gerd, Klinisch psycholoog, Schatakker 18, 9700 Oudenaarde en Pierre D’Hauwerstraat 18, 9600 Ronse, 0486/76 21 45 Gerd.callewaert@psycholoog.be

Depraetere Dot, Klinisch psycholoog, Grote Herreweg 150, 9690 Kluisbergen,
0494/ 14 67 91, eerstelijnspsycholoog@dotdepraetere.be

Cobben Denise, Klinisch psycholoog, Nog geen adres gekend, 0484/ 58 04 10, denise.cobben@spiegeloog.be

Rubrecht Siska, Klinisch psycholoog, Scheldestraat 11, 9890 Gavere,
0477/ 43 58 13, siska@hetwoordbos.be

Vermaercke Christine, Klinisch psycholoog, Heirweg 40, 9750 Kruisem,
09/ 389 96 61, christine.vermaercke@scarlet.be

Cattoir Els, Klinisch psycholoog, Rekkemstraat 111, 9700 Oudenaarde,
0499/ 29 81 63, psy.elscattoir@gmail.com