ondersteuning voor de huisarts in de GGZ

Vormen van GGZ hulpverleningsondersteuning voor huisartsen

Netwerkpunt
? Voor wie?
? Hulp- en dienstverleners binnen de GGZ.
? Kernopdrachten
? Een aanbod bieden van de GGZ bij gerichte oriëntatievragen
? Het bevorderen van de deskundigheid bij hulp- en dienstverleners over de
zorglijnen heen. Dit door het promoten en organiseren van verschillende
projecten.
? Contactgegevens:
? netwerkpunt@pakt.be
? 09/216.74.70 (ma-di-do-vrij VM)

Assessment Team- Netwerkpunt
? Voor wie?
? Personen met een (vermoeden van)psychisch/psychiatrische problematiek
? Leeftijd: 16+
? geen acute crisissituatie
? Kernopdrachten:
? Advies
? Netwerkontwikkeling en -ondersteuning
? Coaching netwerk of hulpverlener
? Indicatiestelling voor begeleiding aan huis (MOBIL 2b)
? Contactgegevens: Aanmelden via assessmentteam: assessmentteam@pakt.be of 09/230.56.46


MOBiL Team Vlaamse Ardennen
? Voor wie?
? Cliënten met een ernstige, chronische psychiatrische problematiek van 18 tot
65 jaar
? Kernopdrachten
? Mobiele ondersteuning en begeleiding van de cliënt in zijn thuisomgeving
? Uitbouwen van persoonlijk en professioneel netwerk van de cliënt
? Contactgegevens
? Aanmelden via assessmentteam: assessmentteam@pakt.be of 09/230.56.46


Mobiel Crisis Team
? Voor wie?
? Cliënten tussen 18 en 65jaar, die een acute psychiatrische en/of psychische
crisis doormaken, waarbij hun toestand recent sterk achteruit is gegaan, en
alle andere aanwezige ambulante hulpverlening werd bevraagd en
ontoereikend blijkt te zijn.
? Kernopdrachten
? Crisisinterventies in de omgeving van de cliënt
? Opname voorkomend/verkortend karakter
? Risicotaxatie en/of pré-therapeutisch werk
? We werken met de kracht van de cliënt en zijn omgeving
? Korte en tijdelijke ondersteuning van het bestaande (professionele) netwerk
? Opstart en/of terug in contact brengen met (professioneel) netwerk
? Contactgegevens
? Aanmelden kan enkel telefonisch via 09/332.14.14 door professionele
verwijzers
? Rechtstreekse contactgegevens voor algemene info omtrent de werking:
mct@pakt.be

ELP
? Voor wie?
Per rechthebbende en per kalenderjaar: maximum 4 sessies, eenmaal verlengbaar met nog 4 sessies na nieuw verwijsvoorschrift door huisarts of psychater voor:
? Cliënten tussen 18 en 65 jaar
? met milde of matige psychische problemen op vlak van angst, depressie of
alcoholgebruik die naar deze zorg zijn doorverwezen op basis van een
verwijsvoorschrift door arts of psychiater die in orde zijn met het ziekenfonds.
Kernopdrachten
Kortdurende interventies gericht op 2 of meer van onderstaande doelstellingen:
? Diagnostische inschatting
? Algemene psychologische zorg
? Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie
? Bevorderen zelfredzaamheid
? Doorverwijzen bij complexe problematiek
? Concreet
• Voor Het PAKT: contingent van 40.161 sessies van 45 minuten evenredig te
verspreiden over de ELZ
• 24 klinisch psychologen/orthopedagogen op de lijst van Het PAKT
• Contactgegevens van de ELP’ers zijn te vinden op de website van het PAKT

Contactgegevens algemeen
? Assessmentteam: Liesbeth Reynders en Esther Bruinen - 09/230.56.46 -
assessmentteam@pakt.be Coördinator: Els Sinove - els.sinove@pakt.be

? Netwerkpunt: Alexia Verstraete en Liesbet D’haeseleer - 09/216.74.70 -
netwerkpunt@pakt.be

? 2B MOBiL Team Vlaamse Ardennen: Nele Hageman - 09/364.46.74 –
nele.hageman@pakt.be

? MCT Zuid: Pieter Vanackere
? Aanmeldingsnummer: 09/332.14.14
? Voor feedback, vragen,…: 09/332.14.24 - mctzuid@pakt.be

? Netwerkcoördinator Het PAKT: Ilse De Neef - 0490 44 59 53 -
ilsedeneef@pakt.be

? Projectmedewerker ELP Het PAKT: Anna-Katharina Simon - 0499 90 22 29 -
anna-katharina.simon@pakt.be